ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΞΟΧΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
 
Όροι & Προυποθέσεις
 

ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΛΑΤΡΩΝ (ΠΟΕΔ) – ΠΑΦΟΥ (ΟΕΛΜΕΚ)

Παρασκευή ,18 Μαΐου 2018

Προς όλα τα μέλη

Θέμα : Λειτουργία Εξοχικών Κατοικιών ΠΟΕΔ κατά τη θερινή περίοδο

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Εδώ και τέσσερα χρόνια οι κρατήσεις για τις Εξοχικές Κατοικίες της ΠΟΕΔ στις Πλάτρες όσο και για τα διαμερίσματα στην Πάφο, τα οποία αυτή ενοικιάζει από την ΟΕΛΜΕΚ, γίνονται μέσω του Online Συστήματος Ηλεκτρονικών Κρατήσεων. Η σχετική πλατφόρμα βρίσκεται στον ιστοχώρο της Οργάνωσής μας www.poed.com.cy, στον σύνδεσμο «ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ».

Τονίζεται ότι, από φέτος, όλες οι πληρωμές θα γίνονται online μέσω του συστήματος αυτού με πιστωτική κάρτα.

Το σύστημα θα ενεργοποιηθεί στις 21 Μαΐου 2018, η ώρα 9:05 π.μ.

Με την ενεργοποίηση του Συστήματος, τα μέλη της Οργάνωσης θα μπορούν οποιαδήποτε στιγμή θελήσουν να υποβάλουν αίτηση για κράτηση εξοχικής κατοικίας. Για τον σκοπό αυτό, δίνουμε πιο κάτω οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία που χρειάζεται ν’ ακολουθηθεί.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. Όλες οι κρατήσεις θα διενεργούνται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών κρατήσεων.
 2. Σε περίπτωση που υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα στη διενέργεια κράτησης μέσω του συστήματος, μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 22398802 ή 22398803.
 3. Συνάδελφοι που είναι μέλη της Οργάνωσης και των οποίων τα στοιχεία δεν είναι, για οποιοδήποτε λόγο, καταχωρημένα στο σύστημα (λανθασμένα στοιχεία, προσωρινή απουσία από την υπηρεσία κλπ.), παραπέμπονται από το σύστημα να επικοινωνούν με την ΠΟΕΔ για έλεγχο της περίπτωσής τους και διόρθωση του προβλήματος.
 4. Η πρόσβαση στο σύστημα μπορεί να γίνει μέσω της ιστοσελίδας της Οργάνωσης (www.poed.com.cy), όπου υπάρχει σχετικός σύνδεσμος (link) που παραπέμπει στην ιστοσελίδα του συστήματος, http://www.poedexochica.com/login.php
 5. Πρόσβαση στο σύστημα επιτυγχάνεται αφού καταχωρηθεί ο Αριθμός Ταυτότητας και ο Αριθμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το αντίτιμο για κάθε κράτηση πρέπει να πληρωθεί εντός πέντε (5) ημερών από τη στιγμή διενέργειας της, αλλιώς ακυρώνεται αυτόματα από το σύστημα.

Πληρωμές μπορούν να γίνουν MONO Online με πιστωτική κάρτα:

 1. 1. μέσω του συστήματος κρατήσεων/πληρωμών.
 2. 2. μέσω του συνδέσμου: «Πληρωμές Κρατήσεων στα Εξοχικά ΠΟΕΔ – ΟΕΛΜΕΚ» στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔ. Για να γίνει η πληρωμή είναι απαραίτητο να γνωρίζετε: 1) τον Κωδικό Αίτησης (Κράτησης), 2) τον Αριθμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 3) τον Αριθμό Ταυτότητας του εκπαιδευτικού στο όνομα του οποίου έγινε η κράτηση.

Αν η πληρωμή δεν γίνει εντός πέντε (5) ημερών από την ώρα διενέργειας της κράτησης, θα ακυρώνεται αυτόματα από το σύστημα.

Κατά τη διενέργεια της κράτησης αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του αιτητή «Έντυπο Κράτησης». Το έντυπο αυτό μπορεί να εκτυπωθεί και μέσω του συστήματος.

ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2 Ιουλίου μέχρι 2 Σεπτεμβρίου 2018)

Α΄ Στάδιο Κρατήσεων:

 • 21 μέχρι 24 Μαΐου 2018: Κρατήσεις μπορούν να γίνουν μόνο από όσους δεν έχουν κάνει χρήση των εξοχικών κατά την περσινή Θερινή Περίοδο
 1. Μπορούν να γίνουν κρατήσεις μέσω του συστήματος, σε πρώτο στάδιο, από τις 21 Μαΐου 2018, η ώρα 09:05 π.μ. μέχρι και τις 24 Μαΐου 2018, η ώρα 23:00. Κατά την περίοδο αυτή θα μπορούν να κάνουν κράτηση μόνο συνάδελφοι που δεν έχουν κάνει χρήση των εξοχικών κατά την περσινή Θερινή Περίοδο και προτεραιότητα θα έχουν όσοι κάνουν την κράτησή τους πρώτοι.
 2. Όσοι κάνουν κράτηση θα πρέπει να πληρώσουν εντός πέντε (5) ημερών από τη στιγμή της διενέργειας της κράτησης. Μετά τη παρέλευση αυτής της χρονικής περιόδου, η ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ και η/το συγκεκριμένη/ο κατοικία/διαμέρισμα γίνεται διαθέσιμο προς ενοικίαση/κράτηση από άλλο συνάδελφο.
 3. Κάθε συνάδελφος θα μπορεί να κάνει μόνο μία κράτηση.

Β΄ Στάδιο Κρατήσεων

 • 25 μέχρι 31 Μαΐου 2018: Κρατήσεις μπορούν να γίνονται από όλους ανεξαίρετα τους συναδέλφους μέλη της ΠΟΕΔ
 1. Από την 25η μέχρι την 31η Μαΐου 2018 θα μπορούν να κάνουν κρατήσεις όλοι ανεξαίρετα οι συνάδελφοι, συμπεριλαμβανομένων και όσων έχουν κάνει χρήση των εξοχικών κατά την περσινή Θερινή Περίοδο.
 2. Όσοι κάνουν κράτηση θα πρέπει να πληρώσουν εντός πέντε (5) ημερών από τη στιγμή της διενέργειας της κράτησης. Μετά τη παρέλευση αυτής της χρονικής περιόδου, η ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ και η/το συγκεκριμένη/ο κατοικία/διαμέρισμα γίνεται διαθέσιμο προς ενοικίαση/κράτηση από άλλο συνάδελφο.
 3. Κάθε συνάδελφος θα μπορεί να κάνει μόνο μία κράτηση.

Γ΄ Στάδιο Κρατήσεων

 • 1 Ιουνίου μέχρι 2 Σεπτεμβρίου 2018: Κρατήσεις μπορούν να γίνονται από όλους ανεξαίρετα τους συναδέλφους μέλη της ΠΟΕΔ και για περισσότερες από μία κατοικίες/διαμερίσματα
 1. Από την 1η Ιουνίου 2018 μέχρι και το τέλος της καλοκαιρινής περιόδου θα μπορούν να κάνουν κρατήσεις όλοι ανεξαίρετα οι συνάδελφοι.
 2. Όσοι κάνουν κράτηση θα πρέπει να πληρώσουν εντός πέντε (5) ημερών από τη στιγμή της διενέργειας της κράτησης. Μετά τη παρέλευση αυτής της χρονικής περιόδου, η ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ και η/το συγκεκριμένη/ο κατοικία/διαμέρισμα γίνεται διαθέσιμο προς ενοικίαση/κράτηση από άλλο συνάδελφο.
 3. Κάθε συνάδελφος θα μπορεί να κάνει περισσότερες από μία κρατήσεις, δεδομένου ότι θα υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες κατοικίες/διαμερίσματα.
 4. Επαναλαμβάνεται ότι, στο στάδιο αυτό, τα μέλη της ΠΟΕΔ θα μπορούν να κάνουν και άλλες/επιπρόσθετες κρατήσεις, άσχετα αν ήδη έχουν κάνει κράτηση για την Καλοκαιρινή Περίοδο 2018 ή/και έχουν κάνει χρήση των κατοικιών/διαμερισμάτων κατά την περσινή καλοκαιρινή περίοδο.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Απαγορεύεται η μεταφορά/διαμονή ζώων εντός και εκτός των διαμερισμάτων (σκύλοι, γάτοι, κ.τ.λ.).
 2. Απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς (φουκούδες κ.ά.), σε οποιοδήποτε σημείο του Συγκροτήματος.
 3. Παρακαλούμε όπως γίνεται σωστή χρήση για εξοικονόμηση νερού και ηλεκτρικού ρεύματος.
 4. Η ΠΟΕΔ δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια προσωπικών σας αντικειμένων.
 5. 5. Ο χρόνος παραλαβής των κλειδιών από τον Διαχειριστή είναι από τις 3.00 μ.μ. μέχρι τις 6.00 μ.μ. και ο χρόνος παράδοσης των κλειδιών είναι ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ μέχρι τις 12.00 το μεσημέρι.
 6. 6. Σε περίπτωση που αιτητής επιθυμεί να ακυρώσει κράτηση, για την οποία έχει προχωρήσει ήδη σε πληρωμή, θα πρέπει να ενημερώσει την ΠΟΕΔ έγκαιρα, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία άφιξης, με γραπτή επιστολή. Στην περίπτωση αυτή, το χρηματικό ποσό που κατέβαλε ο αιτητής θα πιστώνεται σε αυτόν για σκοπούς χρήσης κατοικίας μέχρι τις 31 Αυγούστου του επόμενου έτους.
 7. Στην περίπτωση που η ακύρωση δεν γίνει έγκαιρα - τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία άφιξης-, η ΠΟΕΔ διατηρεί το δικαίωμα να μην πιστώσει το χρηματικό ποσό στον επηρεαζόμενο συνάδελφο και να το κρατήσει ως αποζημίωση για το γεγονός ότι δεν δόθηκε έγκαιρα σ’ αυτήν η ευκαιρία να διαθέσει την κατοικία σε άλλο ενδιαφερόμενο.
 8. Με την υποβολή αίτησης/κράτησης, αυτόματα εξυπακούεται η αποδοχή όλων των όρων συμμετοχής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Η Οργάνωσή μας στα Εξοχικά της στις Πλάτρες διαθέτει 11 κατοικίες του ενός υπνοδωματίου, 32 των δύο υπνοδωματίων και 1 των τριών υπνοδωματίων. Επιπρόσθετα, για εξυπηρέτηση των μελών, κατά την Καλοκαιρινή Περίοδο (Ιούλιος – Αύγουστος), αυτή ενοικιάζει και διαθέτει, περαιτέρω, επτά (7) διαμερίσματα στην Πάφο από την ΟΕΛΜΕΚ.

Α. ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΕΔ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΡΕΣ

Διατίθενται 11 κατοικίες του ενός υπνοδωματίου, 32 των δύο υπνοδωματίων και 1 των τριών υπνοδωματίων. Οι κατοικίες είναι εξοπλισμένες με τηλεόραση και όλα τα στοιχειώδη για τη διαμονή σας. Η κουζίνα είναι πλήρως εξοπλισμένη με όλα τα απαραίτητα ηλεκτρικά και οικιακά σκεύη.

Στους ενοίκους χορηγούνται σεντόνια, μαξιλαροθήκες και κλινοσκεπάσματα (κουίλτ) με εξωτερικά καλύμματα. Υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε όλο το Συγκρότημα, καθώς επίσης και υπηρεσία καθαριότητας, ώστε οι κατοικίες να παραδίδονται καθαρές στους ενοίκους.

Στον χώρο υπάρχει πισίνα και καφετέρια, Η πισίνα θα ελέγχεται από ναυαγοσώστη από την 1η Ιουλίου μέχρι την 31η Αυγούστου 2018, από τις 10 π.μ. – 1 μ.μ. και από 4 - 6 μ.μ. Τις υπόλοιπες ώρες τονίζουμε πως η πισίνα είναι κλειστή και η χρήση της απαγορεύεται.

Ο χρόνος παραλαβής των κλειδιών από τον Διαχειριστή είναι από τις 3 μ.μ. μέχρι τις 6 μ.μ. και ο χρόνος παράδοσης των κλειδιών είναι ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ μέχρι τις 12 το μεσημέρι.

Το κόστος για το πενθήμερο είναι:

Για κατοικία ενός υπνοδωματίου

Τιμή 5-ημέρου €200

Για κατοικία δύο υπνοδωματίων

Τιμή 5-ημέρου €250

Για κατοικία τριών υπνοδωματίων

Τιμή 5-ημέρου €300

Στον πιο κάτω πίνακα φαίνονται οι καθορισμένες περίοδοι (πενθήμερα) για τα διαμερίσματα της ΠΟΕΔ στις Πλάτρες:

Α/Α

ΠΕΡΙΟΔΟΣ


Α/Α

ΠΕΡΙΟΔΟΣ


Α/Α

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1

02/07/2018-07/07/2018


13

22/07/2018-27/07/2018


25

11/08/2018-16/08/2018

2

03/07/2018-08/07/2018


14

23/07/2018-28/07/2018


26

12/08/2018-17/08/2018

3

04/07/2018-09/07/2018


15

24/07/2018-29/07/2018


27

13/08/2018-18/08/2018

4

07/07/2018-12/07/2018


16

27/07/2018-01/08/2018


28

16/08/2018-21/08/2018

5

08/07/2018-13/07/2018


17

28/07/2018-02/08/2018


29

17/08/2018-22/08/2018

6

09/07/2018-14/07/2018


18

29/07/2018-03/08/2018


30

18/08/2018-23/08/2018

7

12/07/2018-17/07/2018


19

01/08/2018-06/08/2018


31

21/08/2018-26/08/2018

8

13/07/2018-18/07/2018


20

02/08/2018-07/08/2018


32

22/08/2018-27/08/2018

9

14/07/2018-19/07/2018


21

03/08/2018-08/08/2018


33

23/08/2018-28/08/2018

10

17/07/2018-22/07/2018


22

06/08/2018-11/08/2018


34

26/08/2018-31/08/2018

11

18/07/2018-23/07/2018


23

07/08/2018-12/08/2018


35

27/08/2018-01/09/2018

12

19/07/2018-24/07/2018


24

08/08/2018-13/08/2018


36

28/08/2018-02/09/2018

Β. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΟΕΛΜΕΚ ΠΑΦΟΥ

Η Οργάνωση έχει, περαιτέρω, ενοικιάσει από την ΟΕΛΜΕΚ επτά (7) διαμερίσματα στην Πάφο, τα οποία είναι εξοπλισμένα με κλιματισμό, τηλεόραση και όλα τα στοιχειώδη για τη διαμονή σας. Στον χώρο υπάρχει πισίνα και καφετέρια. Η πισίνα θα ελέγχεται από 01 Ιουλίου μέχρι 31 Αυγούστου 2018 από ναυαγοσώστη από τις 08.00 π.μ. – 08.00 μ.μ. Τις υπόλοιπες ώρες τονίζουμε πως, αν θα γίνεται χρήση της, θα γίνεται με δική σας αποκλειστική ευθύνη.

Τα κλειδιά μπορείτε να τα παίρνετε, αφού παραδώσετε την απόδειξη πληρωμής/το έντυπο κράτησης στον τόπο υποδοχής, που λειτουργεί στο χώρο της καφετέριας. Πριν και μετά την παράδοση των κλειδιών θα γίνεται έλεγχος των δωματίων. O Διαχειριστής στην Πάφο είναι ο κ. Κώστας Χειλέτης και το τηλέφωνό του είναι 99-683231.

Οι επιλογές για τη διαμονή σας στην Πάφο και το κόστος για το πενθήμερο είναι:

Στούντιο (2 – 3 άτομα)

Τιμή 5-ημέρου €150

Δύο Συγκοινωνούντα Στούντιο (4 – 6 άτομα) (Είναι ενωμένα με εσωτερική πόρτα)

Τιμή 5-ημέρου €275

Δύο υπνοδωματίων (4 – 6 άτομα)

Τιμή 5-ημέρου €250

Στο στούντιο υπάρχουν δύο μονά κρεβάτια ενωμένα και ένας καναπές. Στο διαμέρισμα των δύο υπνοδωματίων υπάρχει ένα διπλό κρεβάτι, δύο μονά κρεβάτια και δύο καναπέδες στο καθιστικό. Παρέχονται σεντόνια, πετσέτες μεγάλες, πετσέτες προσώπου και μαξιλαροθήκες. Απαγορεύεται η χρήση των πετσετών στην πισίνα. Η κουζίνα είναι πλήρως εξοπλισμένη με ψυγείο, γκαζιέρα, όπως και οικιακά σκεύη.

Στον πιο κάτω πίνακα φαίνονται οι καθορισμένες περίοδοι για τα διαμερίσματα της ΟΕΛΜΕΚ στην ΠΑΦΟ:

Α/Α

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ


Α/Α

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

1

09/07/2018-14/07/2018


6

03/08/2018-08/08/2018

2

14/07/2018-19/07/2018


7

08/08/2018-13/08/2018

3

19/07/2018-24/07/2018


8

13/08/2018-18/08/2018

4

24/07/2018-29/07/2018


9

18/08/2018-23/08/2018

5

29/07/2018-03/08/2018


10

23/08/2018-28/08/2018